Stel je vraag
1

Chemie dubbele bindingen

asked 2017-08-21 07:57:37 -0500

Feryal.Ghafelzadeh gravatar image

updated 2017-08-21 09:30:00 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Wanneer er dit gevraagd wordt: Welk van de stoffen heeft het meeste dubbele bindingen?

A.C24H48O2 B.C20H34O2 C.C22H40O2 D.C19H36O2

Kan je dan deze formule toepassen of niet CnHm = ( 2n+2) - m / 2 Heb de formule van een pharmacy student maar ik weet dus niet of deze altijd klopt? Toegepast op dit voorbeeld:

A. 1 B. 4 C. 3 D. 2

Bedankt alvast!

edit retag flag offensive close merge delete

5 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-23 07:36:27 -0500

Adara gravatar image

Koen klopt dat c12H22N4Cl2O4 3 onverzadigheden heeft?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Heb ik ook!! (2n+2)-m-2+4/2 n=#C, m=#H (2 x 12 + 2) - 22 - 2 + 4 /2 = 3

Feryal.Ghafelzadeh ( 2017-08-23 08:15:18 -0500 )edit
1

answered 2017-08-21 10:19:35 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2017-08-21 10:22:57 -0500

image description

image description

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt voor de verduidelijking!

Feryal.Ghafelzadeh ( 2017-08-22 01:37:48 -0500 )edit

Vooral proberen te begrijpen en correct leren toepassen. Indien vanbuiten leren van formules daarvoor nodig is, goed idee ! Succes.

Koen@REBUS ( 2017-08-22 15:57:29 -0500 )edit

Ik heb het hier boven al opgelost.. misschien daar eens naar kijken :)

Feryal.Ghafelzadeh ( 2017-08-23 06:59:07 -0500 )edit
0

answered 2017-08-22 05:09:02 -0500

Koen@REBUS gravatar image

En hoeveel onverzadigdheden heeft de molecule: C12H22N4Cl2O4 ?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

(2n+2)-m-2+4/2 n=#C, m=#H (2 x 12 + 2) - 22 - 2 + 4 /2 = 3?

Feryal.Ghafelzadeh ( 2017-08-22 08:49:31 -0500 )edit
0

answered 2017-08-21 08:24:25 -0500

Adara gravatar image

Ik weet niet goed hoe jouw formule werkt maar bij B heb je 4 onverzadiging Bij A 1 C 3 en D 2 . In oefeningen van Rebus staan ze ook misschien moet je eerst die oefeningen maken

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Maar ik kom dezelfde getallen uit als ik de formule toepas? toch? Je kan deze blijkbaar ook schrijven als een CnH2n+1 - COOH maar deze is me ook niet helemaal duidelijk..

Feryal.Ghafelzadeh ( 2017-08-21 08:29:08 -0500 )edit
0

answered 2017-08-25 15:08:36 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Belangrijk hierbij is te weten hoe een gegeven formule is opgebouwd rekening houdend met functionele groep. Uit de opgave duidelijk uitmaken of welke onverzadigdheden er worden bevraagd

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-21 07:57:37 -0500

Aantal keer gelezen: 689 keer

Laatst gewijzigd: Aug 25 '17