Stel je vraag
0

fysica 3.1.12

asked 2017-08-21 11:39:13 -0500

Febe.VandeVoorde gravatar image

Beste,

Om deze oefening op te lossen begon ik met de totale veerconstante te zoeken om die dan maal de totale uitrekking te doen en zo de kracht te vinden. Hoe vind ik die totale veerconstante? Moet ik de afzonderlijke veerconstanten optellen of andere bewerkingen?

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-21 12:53:04 -0500

Quinten.Ruymen gravatar image

k1 en k2 staan in parallel, de substitutie veerconstante hiervan is k12 = 50 + 50 = 100 N/m

k12, k3 en k4 staan in serie, de substitutie veerconstante hiervan is ks = 1/100 + 1/40 + 1/20 = +/- 12 N/m

Hopelijk kun je hiermee verder!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja, dankjewel!!

Febe.VandeVoorde ( 2017-08-21 13:20:36 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-21 11:39:13 -0500

Aantal keer gelezen: 70 keer

Laatst gewijzigd: Aug 21 '17