Stel je vraag
1

Chemie 2016-augustus vraag 7

asked 2017-08-21 16:11:38 -0500

Laurence gravatar image

updated 2017-09-03 13:50:05 -0500

Johan@REBUS gravatar image

image description

Wanneer ik van elke stof de ph bereken krijg ik C als antwoord, maar het antwoord is D... Zou iemand mij kunnen helpen?

edit retag flag offensive close merge delete

5 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-23 04:12:37 -0500

Quinten.Ruymen gravatar image

Antwoord A en B zijn beiden zuren, C en D zijn zouten, de pH van de zuren zijn lager dan deze van de zouten, dus A en B vallen af. Zout C bestaat uit een een acetaation, een zwakke geconjugeerde base van azijnzuur. Zout D bestaat uit een cyanideion, een zwakke geconjugeerde base van cyaanzuur. Hoe zwakker het zuur, hoe sterker zijn geconjugeerde base, dus hoe hoger de pH. De kz van azijnzuur is groter dan die van cyaanzuur, waardoor de geconjugeerde base van cyaanzuur dus groter is dan deze van azijnzuur en dus de pH van NaCN dus het grootste is.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Is dit niet juist of bedoel je mijn vorige post?

Quinten.Ruymen ( 2017-08-23 08:06:07 -0500 )edit

Correcte redenering ! Proficiat.

Koen@REBUS ( 2017-08-23 08:16:57 -0500 )edit
0

answered 2017-08-22 04:57:18 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2017-08-22 05:06:56 -0500

image description

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-22 02:00:08 -0500

Quinten.Ruymen gravatar image

A en B zijn zuren. Het zuur met de grootste Kz is het sterkste, in dit geval dus HCN. De andere twee zijn zouten.

C: CH3COOK + H2O --> CH3COOH + KOH

CH3COOH is een zwak zuur en KOH een sterke base, dus zal de pH hiervan basisch zijn.

D: NaCN + H2O --> NaOH + HCN

NaOH is een sterke base en HCN een zwak zuur, de pH hiervan zal dus ook lager zijn

Aangezien dat de Kz van HCN groter is dan die van CH3COOH zal de pH dus iets lager liggen. Dus ik denk ook antwoord C. (ik hoop dat mijn redenering klopt)

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-21 16:39:36 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Je eerste stap van je redenering is juist. A en B zijn zuren en hebben dus een pH kleiner dan 7.

CH3COOK en NaCN zijn zouten die goed oplosbaar zijn in water en dissociëren.

Wat wordt er gevormd bij elk van de beide zouten? Hoe reageren de verschillende stoffen met water en wat kan je dan vertellen over de pH?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-21 16:22:49 -0500

Laurence gravatar image

A en B zijn zuren, dus die hebben sowieso een lage pH... NaCN is een zout en heeft geen invloed op de ph dus de ph=7 CH3COOK is ook een zout, maar dat dissocieert in CH3COO- en K+. CH3COO- is een base wat ervoor zorgt dat de pH groter is dan 7. Dus volgens mij is C het juiste. Of redeneer ik helemaal verkeerd?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-21 16:11:38 -0500

Aantal keer gelezen: 339 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17