Stel je vraag
0

Elektromagnetisme 2013juli

asked 2017-08-22 03:44:51 -0500

Feryal.Ghafelzadeh gravatar image

updated 2017-08-22 12:07:27 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\Schermafbeelding 2017-08-22 om 10.42.04.png

Hier begrijp ik niet bij de uitwerking waarom L wordt gelijkgesteld aan 2v?

t= 6s (zie grafiek) x= 2,4m - lengte

V= x/t --> invullen.. dit begrijp ik maar hoe weet je dat lengte = 2v?

Bedankt alvast!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-22 07:06:02 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het kost de winding 9 seconden om van het begin van het magnetisch veld tot het einde te komen. (Ik kijk naar het eerste stuk van de winding)

De snelheid is dus 2.40 m /9 seconden = 0.3 m/s

Het duurt 2 seconden voor de hele kader er in of uit is, dus 2 maal 0.3 is de lengte.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

ooohh! Oké bedankt! Veel eenvoudiger op die manier om het te begrijpen! Danku!!

Feryal.Ghafelzadeh ( 2017-08-22 08:46:13 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-22 03:44:51 -0500

Aantal keer gelezen: 102 keer

Laatst gewijzigd: Aug 22 '17