Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17 opgave 6-19

asked 2017-08-22 03:50:10 -0500

Anouk.Sohier gravatar image

updated 2017-09-03 13:47:22 -0500

Johan@REBUS gravatar image

gegeven: volgende reactievergelijking C2H6 +02 --> CO2 + H20 Het juiste antwoord is blijkbaar dat ethaan verwijnt met 1/3 van de snelheid waarbij waterdamp ontstaat. Kan iemand mij uitleggen waarom dit zo is? Hun coëfficienten zijn toch gelijk?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-08-22 03:54:31 -0500

Feryal.Ghafelzadeh gravatar image

updated 2017-08-22 03:55:23 -0500

Volgens mij moet je hier eerst je vgl controleren.. Je ziet dat je Links 2 C's hebt en rechts maar 1.. idem voor H... je reactievgl is nog niet helemaal correct!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Aangepaste vgl: 2C2H6 + 7O2 --> 4CO2 + 6H2O Dus idd.. ethaan verdwijnt met 1/3 van de snelheid waarbij waterdamp ontstaat (zie coëfficienten : 2/6 of 1/3)

Feryal.Ghafelzadeh ( 2017-08-22 04:02:02 -0500 )edit

Oh ja, helemaal vergeten! Dankjewel!

Anouk.Sohier ( 2017-08-22 04:20:23 -0500 )edit

Graag gedaan! TIP: bij echt elke chemie oefening eerst je vgl controleren.. moet een beetje een automatisme worden! Helpt echt om geen 'domme' fouten te maken! Heel veel succes!

Feryal.Ghafelzadeh ( 2017-08-22 04:32:20 -0500 )edit
0

answered 2017-08-22 04:31:05 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Een opgave volledig en grondig lezen en correct analyseren helpt. Dit is waar Feryal naar verwijst. Doe dit ook bij 'alle' andere opgaven. Bedankt Feyal. Succes beiden.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-22 03:50:10 -0500

Aantal keer gelezen: 72 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17