Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17 opgave 7-29

asked 2017-08-22 04:33:46 -0500

Anouk.Sohier gravatar image

updated 2017-09-03 13:47:51 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik snap niet goed of het volume nu een invloed heeft op de ligging van het evenwicht of niet. In mijn boek wordt dit nergens vermeld, maar in de oefeningen wordt het evenwicht wel steeds beïnvloed. Wat zijn de regels hierover? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-22 04:39:13 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Lees en analyseer de opgave. Alle stoffen zijn gasvormig. Wat is het resultaat van het gebruik van de zuiger waarmee het volume gehalveerd wordt?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-22 04:33:46 -0500

Aantal keer gelezen: 67 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17