Stel je vraag
0

Fysica Golven 2007 Vraag 10

asked 2017-08-22 12:43:43 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

C:\fakepath\Knipselrebus.PNG Waarom is het antwoord op deze vraag potentiele energie? Zou het niet kinetische energie moeten zijn aangezien de kinetische energie geen vectoriele component bevat waardoor het alleen positief kan zijn?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-22 12:49:27 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Kijk eens naar de fase: als de uitwijking maximaal is is de energie ook maximaal. Dat is zo voor de potentiële energie. De kinetische energie van een golf is maximaal als hij door het nulpunt gaat.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Ahja ksnap het, heel erg bedankt voor het antwoord!

Ibrahim.Khlosi ( 2017-08-22 13:09:20 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-22 12:43:43 -0500

Aantal keer gelezen: 114 keer

Laatst gewijzigd: Aug 22 '17