Stel je vraag
1

Raakpunt cirkel en parabool

asked 2015-08-21 08:16:31 -0500

Cedric.Schraepen gravatar image

Hoe vind ik het makkelijkst het raakpunt van een cirkel en een parabool? De vergelijking van de cirkel bevat een parameter. vgl cirkel: x^2-6x+y^2+a = 0 vgl parabool: y=x^2

Invullen wordt ingewikkeld met wortels en hogere machten.

Groeten Cédric

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Substitueer $y=x^2$. Kan je vervolgens Horner toepassen?

dr who ( 2015-08-23 11:36:11 -0500 )edit

p.s. controleer je nog eens of opgave goed overgenomen is, komt niet echt goed uit

dr who ( 2015-08-23 11:49:33 -0500 )edit

maar ik kan horner toch niet toepassen als ik dan de gehele delers van a moet zoeken? voor te weten met welk getal ik horner zou doen.

Cedric.Schraepen ( 2015-08-24 02:55:22 -0500 )edit

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2015-08-24 10:43:51 -0500

Romain@REBUS gravatar image

1) Het examenprogramma voorziet alleen raaklijnen (rechten dus) aan cirkels en parabolen. Dus niet : raken van parabolen aan cirkels. Je kan dit dus beter opzij laten. 2) Als je toch wilt aandringen : je moet opleggen dat aan de twee vgl. wordt voldaan + ze moeten in dat gemeenschappelijk punt ook nog dezelfde eerste afgeleide hebben (dus dezelfde raaklijn). Nogmaals dit is niet op het programma, verlies er dan ook geen tijd aan.

Romain

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-08-21 08:16:31 -0500

Aantal keer gelezen: 387 keer

Laatst gewijzigd: Aug 24 '15