Stel je vraag
0

Chemie 2016-juli vraag 6

asked 2017-08-23 05:03:50 -0500

Febe.VandeVoorde gravatar image

updated 2017-09-03 13:49:38 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Beste,

Zou iemand mij nog eens op een rijtje willen zetten hoe het chemisch evenwicht kan veranderen?

  • temperatuursverandering: evenwicht verandert afhankelijk van
    exo/endotherme reactie
  • Volume verandert: evenwicht gaat naar kant met meeste deeltjes (of gasdeeltjes?)
  • Toevoegen van een gasdeeltje: evenwicht gaat naar andere kant
  • Toevoegen van een vast of vloeibaar deeltje: Geen invloed op evenwicht

Klopt dit? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-23 07:15:55 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Temperatuursverandering

° Temperatuur stijgt: verschuift naar de endotherme kant. Temperatuur daalt: verschuift naar de exotherme kant

Volume- of drukverandering - Zuivere vaste of zuivere vloeistoffen (oplosmiddel) worden niet in rekening gebracht.

° Volume verhoogt / Druk verlaagt = evenwicht verschuift naar de kant met de meeste deeltjes. Volume verlaagt / Druk verhoogt = evenwicht verschuift naar de kant met de minste deeltjes.

Verandering van concentratie

° Het systeem zal de verandering steeds willen tegenwerken. Verandering van concentratie van een vaste zuivere stof of een zuivere vloeistof (oplosmiddel) zal het evenwicht niet verstoren.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel!

Febe.VandeVoorde ( 2017-08-24 06:04:35 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-23 05:03:50 -0500

Aantal keer gelezen: 78 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17