Stel je vraag
0

vfo 15-16 vraag 18

asked 2017-08-23 06:06:09 -0500

Feryal.Ghafelzadeh gravatar image

C:\fakepath\Schermafbeelding 2017-08-23 om 13.04.24.png

Ik heb deze al een paar keer proberen te maken maar ik begrijp bv niet hoe je weet dat je eerst met B en C zou moeten werken om dan naar toestand A om te zetten om verband tussen Ta en Tc te vinden?? Hoe kan je zoiets snel zien?

Bedankt alvast!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-23 07:33:09 -0500

Adara gravatar image

ik kom c uit? als het juist is kan ik zegen hoe ik het gedaan heb anders zwijg ik ook ;)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Klopt inderdaad!

Feryal.Ghafelzadeh ( 2017-08-23 08:14:55 -0500 )edit

Sam kan jij deze nog even uitleggen aan mij aub?

Feryal.Ghafelzadeh ( 2017-08-24 11:40:31 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-23 06:06:09 -0500

Aantal keer gelezen: 64 keer

Laatst gewijzigd: Aug 23 '17