Stel je vraag
1

fysica 6.4.1

asked 2015-08-21 09:51:57 -0500

Nikol gravatar image

updated 2016-05-19 07:11:06 -0500

Eureka@REBUS gravatar image

In een pvc-buis liggen 2 elektrische draden op 5 mm van elkaar. De twee draden lopen naar een elektrisch verwarmingsapparaat van 2,3 kW. De spanning van het net is 230 V. Stoten de draden elkaar af of trekken ze elkaar aan? En hoe groot is die kracht dan per meter lengte op elk van de draden?

Ik kon alles bepalen, alleen weet ik niet hoe ik nu moet zien dat ze elkaar afstoten of aantrekken? 2 geleiders met tegengestelde stoomzin stoten elkaar af en geleiders met de zelfde stroomzin trekken elkaar aan. Maar hoe zie ik dit?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2015-08-21 19:09:52 -0500

De opgave vermeld dat beide draden naar een toestel toe lopen, als je echter kijkt naar hoe de stroom loopt dan gaat die in 1 draad naar het toestel en in de andere weg van het toestel. Ze stoten elkaar dus af.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik begrijp deze vraag niet: hoe kan je zien dat de stroom in de ene draad weg en in de andere draad naar het toestel loopt? En ook om de kracht te bepalen. Hoe weet ik de lading Q?

Machteld.DeBacker ( 2016-05-19 03:57:01 -0500 )edit
1

answered 2016-05-19 04:59:30 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het is zoals Yves al zei: de stroom gaat naar het apparaat, en terug naar het net. Er is een stroomkring door het apparaat. De richting heeft geen belang, want er komt wisselstroom uit het net, de richting van de stroom keert dus voortdurend om. Maar zelfs dan zal de stroom altijd via de ene draad naar het apparaat lopen, en terug via de andere. Stroom in verschillende richtingen: de draden stoten elkaar af.

Je hebt geen lading Q nodig, alleen de stroomsterkte I en die kan je berekenen uit U=230 Volt en P= 2,3 kW

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-05-19 09:38:24 -0500

Machteld.DeBacker gravatar image

Dank u. Ik begrijp waarom ze elkaar afstoten.

Klopt het dat ik de kracht moet berekenen met deze formule: F = B I l, en dan in deze formule de B vervangen door B = µ0 I / 2 π r ?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja, zo kun je dat doen. Het magnetisch veld van de ene geleider maal de stroom in de andere geleider, en vice versa.

Myriam@REBUS ( 2016-05-19 10:31:48 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2015-08-21 09:51:57 -0500

Aantal keer gelezen: 148 keer

Laatst gewijzigd: May 19 '16