Stel je vraag
0

vfo 2013 vraag4

asked 2017-08-23 08:21:35 -0500

Feryal.Ghafelzadeh gravatar image

C:\fakepath\Schermafbeelding 2017-08-23 om 15.20.46.png

Kan iemand mij deze even uitleggen?

Bedankt alvast!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-23 12:36:40 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ja, natuurlijk! Ik heb de diepte van het bankje berekend. Ze vragen naar de onderste rand van de klok, dus daar moet je terug 0.8 m bij tellen.

Venijnige vraag zeg!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja ik begreep niet echt goed WAT te berekenen.. dus inderdaad; een lastige vraag! Bedankt Myriam!!

Feryal.Ghafelzadeh ( 2017-08-24 00:46:06 -0500 )edit
0

answered 2017-08-23 09:40:34 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik heb dit snel gedaan, dus kijk nog even na op rekenfouten. C:\fakepath\fysica duikerklok.jpg

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Geen rekenfouten gemaakt maar het antw is wel B - 5,66m

Feryal.Ghafelzadeh ( 2017-08-23 10:34:40 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-23 08:21:35 -0500

Aantal keer gelezen: 181 keer

Laatst gewijzigd: Aug 23 '17