Stel je vraag
0

augustus 2013 biologie vraag 7

asked 2017-08-23 10:43:02 -0500

Laurence gravatar image

Vul de volgende uitspraak over tweelingen aan: Om het aantal ééneiige tweelingen te kennen moet men het totaal aantal tweelingen verminderen met: A) het aantal tweelingen van een verschillend geslacht B)de helft van het aantal tweelingen van een verschillend geslacht C)2/3 van het aantal tweelingen van een verschillend geslacht D)het dubbel van het aantal tweelingen van een verschillend geslacht

Ik snap deze vraag niet zo goed. Volgens mij heb ik hierover nooit iets gezien in mijn cursus biologie. Zou iemand het mij kunnen uitleggen aub?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-08-24 14:30:51 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Ik ga even hardop denken:

Stel dat het A zou zijn: dan zou je enkel de 2-eiige hebben die van verschillend geslacht zijn en niet de broer-broer of zus-zus tweelingen ==> nop

Stel dat het B zou zijn: dan als je de helft pakt, dan zit je met nog minder dan A en daar had je al niet alle 2-eiige tweelingen, dus ==> nop

Stel C: dan hebben we ze nog niet allemaal ==> nop

Dus moet het D zijn: want je moet zuz-zus, broer-zus, zus-broer en broer-broer, dus het dubbel van het aantal met verschillen geslacht :)

Mijn hardop denken een beetje duidelijk? :)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

een pluim voor logica!

Myriam@REBUS ( 2017-08-24 14:42:06 -0500 )edit

Haha thx :D

Martine@REBUS ( 2017-08-25 04:50:50 -0500 )edit
0

answered 2017-08-25 02:05:22 -0500

Laurence gravatar image

oke dankuwel!!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-23 10:43:02 -0500

Aantal keer gelezen: 252 keer

Laatst gewijzigd: Aug 25 '17