Stel je vraag
0

fysica 7.2.11

asked 2015-08-21 10:22:08 -0500

Nikol gravatar image

een B- kern (met 10 kerndeeltjes en 5 elektronen) wordt getroffen door een alfadeeltje; hierbij ontstaat een proton en een andere kern. Wat is die andere kern ?

het antwoord is C met 13 kerndeeltjes en 6 protonen. Hoe kom ik hierop?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2015-08-21 19:07:27 -0500

updated 2015-08-21 19:08:29 -0500

Correct, de methode is om de massa's links en rechts in de vergelijking gelijk te maken (behoud van massa) en ook de ladingen. Hier betekend dit 10+4=1+m en dus m=13, en ook 5+2=1+z en dus z=6, opzoeken van atoomnummer 6 in formularium chemie leert dan dat het over koolstof gaat.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2015-08-21 15:02:26 -0500

Valerie.Alberts gravatar image

Beste,

Er wordt een alfa deeltje aan ´ toegevoegd´ dus het massagetal (Z) stijgt met 4 en het atoomnummer (A) met 2. aangezien dat we weten dat er naast de kern nog een proton ontstaat ( en dus het atoomnummer en het massagetal van de kern één dalen) komen we op een kern met 13 nucleonen en 6 protonen. Dus de kern is koolstof.

Mvg,

Valerie

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-08-21 10:22:08 -0500

Aantal keer gelezen: 253 keer

Laatst gewijzigd: Aug 21 '15