Stel je vraag
0

biologie juli 2016 vraag 4

asked 2017-08-24 06:03:41 -0500

Febe.VandeVoorde gravatar image

updated 2017-08-24 06:03:59 -0500

Beste,

Vul aan. Men spreekt van epigenetische overerving:

A als de achterkleindochter dezelfde epigenetische afwijkingen vertoont als de overgrootmoeder, zonder zelf aan de omgevingsfactoren te zijn blootgesteld;

B als moeder, dochter en kleindochter dezelfde epigenetische afwijkingen vertonen ten gevolge van de blootstelling aan omgevingsfactoren tijdens de zwangerschap;

C als veranderingen van het epigenoom optreden ten gevolge van omgevingsfactoren;

D als moeder en dochter dezelfde epigenetische afwijkingen vertonen ten gevolge van de blootstelling aan omgevingsfactoren tijdens de zwangerschap.

Waarom klopt C hier niet?

Bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-08-24 11:58:51 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Omdat het gaat over epigenetische overerving, dat wilt zeggen dat je een verandering wilt hebben die niet meer afhankelijk is van de omgeving (dus een die in de zaadcel of eicel zat en zo is doorgegeven).

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-24 06:03:41 -0500

Aantal keer gelezen: 59 keer

Laatst gewijzigd: Aug 24 '17