Stel je vraag
0

biologie juli 2015 vraag 9

asked 2017-08-24 06:41:10 -0500

Febe.VandeVoorde gravatar image

Beste,

Welke van onderstaande beweringen is correct met betrekking tot de oögenese bij de mens?

 • Vanaf de puberteit zal maandelijks één of meerdere primaire oöcyten de eerste meiotische deling afronden, wat resulteert in één of meerdere secundaire oöcyten en hun poollichaampjes.

 • Vanaf de geboorte tot aan de
  menopauze worden voortdurend “de
  novo” eicelmoedercellen of oögoniën
  geproduceerd.

 • Vanaf het begin van de puberteit tot aan de menopauze vindt de productie
  van primaire oöcyten plaats.

 • Op het tijdstip van ovulatie heeft
  een primaire oöcyt de volledige
  meiotische deling afgerond.

Antwoord A is hier het juiste antwoord. Er zijn toch niet meerdere primaire oöcyten die de eerste meiotische deling afronden? (bij B) Worden de oögoniën pas gevormd vanaf de puberteit? Wat is fout aan antwoord C?

Bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-08-24 11:54:13 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Het kan altijd zijn dat je als vrouw een dubbele eisprong hebt, dus antwoord A is perfect mogelijk. (Ze spreken ook van de eerste meiotische deling en niet van de 2e)

Bij oogoniën worden gevormd tijdens de embryonale ontwikkeling. Bij geboorte spreekt men reeds van primaire eicellen. (Kijk zeker even in je boek het begin van de oogenese na)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-24 06:41:10 -0500

Aantal keer gelezen: 225 keer

Laatst gewijzigd: Aug 24 '17