Stel je vraag
0

Biologie Erfelijkheid (tomaten)

asked 2017-08-24 11:00:00 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Bij tomaten is een rode vruchtkleur dominant over een gele kleur. Het allel voor een grote plant is bovendien dominant over dat voor een kleine plant. Een landbouwer wil zijn oogst optimaliseren. Graag zou hij in de toekomst planten willen die allemaal tegelijk groot zijn en rode tomaten produceren. Hij neemt jou aan om een testexperiment op zijn akker uit te voeren. Je krijgt van hem een zaadje dat ontstaan is uit de kruising van een kleine plant die raszuiver is voor rode tomaten met een grote plant met gele tomaten. Van deze laatste is hij zeker dat de plant voort kam uit een raszuivere grote en een raszuivere kleine plant. Ook kan hij je op dit moment van het seizoen al vertellen dat de andere zaadjes van de kruising reeds uitgegroeid zijn tot grote planten. Je beslist om als eerste experiment een testkruising op te zetten. Als je weet dat de genen voor vruchtkleur en grootte op eenzelfde autosoom liggen op een afstand van 18 cm, wat is dan, na je testkruising, het percentage grote planten met rode vruchten?

a. 0.18% b. 0.36% c. 18% d. 9%

Ik snap deze niet goed... Hoe pak je deze het beste aan?

edit retag flag offensive close merge delete

4 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-24 14:20:52 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Je moet idd eerst weten dat je recombinanten en je gekoppelde samen altijd 100% zijn.

Dus als je 18% recomb hebt, dan heb je 82% gekoppelde.

Je moet dan kijken naar wat de P generatie geeft aan de F1 generatie. De gameten die deze generatie geeft aan de F zijn de gekoppelde. De nieuwgevormde zijn dan de recombinanten.

Bij deze oefening zie je dan dat de ouders aaBB en AAbb zijn

De F1 is AaBb met koppeling van gameet aB en Ab

Dus de gameten AB en ab zijn nieuwgevormd.

Je moet 18 en 82 verdelen over telkens 2 gameten, dus vandaar 9-9-41-41.

(Sorry foto lukt niet nu, maar kan morgen nog indien nodig :) let me know ! :) )

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-24 11:48:30 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Deze vraag is reeds gesteld en uitgewerkt... gelieve deze even te bekijken op het forum... indien je hem dan nog niet begrijpt, kan je best op deze verder werken...

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik had die al gevonden, maar ik begreep de uitleg niet ... moet je niet eerst 100-18cm doen, en dan te weten dat je 82% recombinatiefrequentie te hebben? Want ik snap niet hoe je verder moet... Mijn excuses alvast voor deze vraag, die ik al twee keer heb gesteld.

Myriam.Ibrahim ( 2017-08-24 11:57:52 -0500 )edit

Geen probleem hoor, maar omdat daar al veel meer uitleg stond is het makkelijk om daar verder te gaan ;)

Martine@REBUS ( 2017-08-24 12:01:55 -0500 )edit
0

answered 2017-08-24 12:01:46 -0500

Martine@REBUS gravatar image

je moet idd kijken dat je 18 recombinanten hebt, dus 82 gekoppeld...

Dan zie je in de opgave dat hij telkens een recessief met dominant kenmerk heeft, maar hij wilt de twee dominanten kenmerken hebben.

Dus dan weet je dat hij een recombinant zoekt:

AB: 9% ab: 9% Ab: 41% aB: 41%

Laat even weten als je het niet begrijpt... anders probeer ik een foto te maken :)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik begrijp het een beetje, maar ik zou graag een foto willen hebben voor verduidelijking! Alvast bedankt voor de moeite !!

Myriam.Ibrahim ( 2017-08-24 13:59:27 -0500 )edit

Je moet idd eerst weten dat je recombinanten en je gekoppelde samen altijd 100% zijn. Dus als je 18% recomb hebt, dan heb je 82% gekoppelde.

Martine@REBUS ( 2017-08-24 14:16:53 -0500 )edit
0

answered 2017-08-24 11:49:02 -0500

Martine@REBUS gravatar image

http://toelatingsexamen.rebus.be/ques...

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-24 11:00:00 -0500

Aantal keer gelezen: 406 keer

Laatst gewijzigd: Aug 24 '17