Stel je vraag
0

Chemie olympiade

asked 2017-08-24 12:59:01 -0500

Feryal.Ghafelzadeh gravatar image

Een oxide van Fe bevat 69,9% Fe, welke oxide is het?

Zo zou ik het doen:

0,70% Fe dus 30% O

0,70 / 56 + x.16 = 0,30 --> Daaruit x halen en deze is gelijk aan 3.

Dus dan heb je FeO3 --> kijken naar oxidatiegetallen --> Fe2O3 is het juiste antw.

Maar een andere methode is door verhoudingen..

Fe: 70 / 56 = 1,25
O: 30 / 16 = 1,88

1,25/1,25 = 1 1,88/1,25 = 1,5

--> FeO1,5 --> X2 --> Fe2O3

zijn beide methodes oké?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-25 02:04:43 -0500

Feryal.Ghafelzadeh gravatar image

C:\fakepath\FullSizeRender.jpg

Is het zo misschien wél correct? Ik moet inderdaad wel met twee onbekenden werken hier aangezien je ook niet weet hoeveel Fe je hebt.. (heb afgerond op 70% )

En uiteraard is het toelatingsexamen anders.. daar ben ik me zeer bewust van.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dit is inderdaad een goede werkwijze. Methodische aanpak. En vaak de zekerste weg naar een correct resultaat.

Johan@REBUS ( 2017-08-25 15:04:44 -0500 )edit

Bedankt voor uw hulp!!

Feryal.Ghafelzadeh ( 2017-08-26 02:23:34 -0500 )edit
0

answered 2017-08-24 14:57:02 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Dag Feyral, we verwachten wel je uitwerking.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-24 13:25:27 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Eigenlijk zijn geen van beide methodes oké. Just wishful gokking! Het gaat hier om massaprocent. de verhouding van de massa Fe in het molecule tov de massa van èn Fe èn O in het molecule is 69,9%. Dit is de basis voor de uitwerking. Succes. En Feryal diegenen die deelnemen aan de olympiades krijgen ander materiaal (PSE, Oplosbaarheidstabel, tabel met zuur-baseconstanten e.d. ) ter beschikking en mogen een rekenmachine gebruiken. Die luxe heb je niet tijdens het TAT-ex.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-24 12:59:01 -0500

Aantal keer gelezen: 121 keer

Laatst gewijzigd: Aug 25 '17