Stel je vraag
1

Chemie 2017-juli vraag

asked 2017-08-25 06:46:51 -0500

Naomi.Politi gravatar image

updated 2017-08-26 03:06:47 -0500

Koen@REBUS gravatar image

C:\fakepath\vraag 10 chemie.png

Het juiste antwoord is hier C maar als ik de elektronenconfiguratie van V uitschrijf bekom ik dit:

1s 2s 2p 3s 3p^6 3d^5 4s^0

Ik heb de twee elektronen van 4s naar het 3d-orbitaal verplaatst aangezien een half gevuld d-orbitaal toch stabieler is?

edit retag flag offensive close merge delete

8 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-25 15:58:26 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Bedankt voor jullie antwoord. Maar we hebben hier toch te maken met een overgangselement? En dan treedt er toch inversie op? Daarom heb ik het d-orbitaal half opgevuld omdat dit atoom dan in het totaal in een lagere energietoestand komt en dat is beter, dacht ik.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Het herschikken van de elektronen gebeurt enkel wanneer er een meer stabiele e-configuratie ontstaat en met het verschuiven van 2 elektronen is dat niet het geval voor Vanadium. Zie stabiliteitsregels en bijkomende uitleg van Johan. Bij Cr is er wel een herschikking. Twee half gevulde subniveaus !

Koen@REBUS ( 2017-08-26 03:18:22 -0500 )edit

Ja ik heb me vergist, ik dacht dat V een element was zoals Cr en Mo. Er moet bij V dus geen herschikking gebeuren.Bedankt!!

Naomi.Politi ( 2017-08-26 05:49:13 -0500 )edit
1

answered 2017-08-25 15:14:23 -0500

Johan@REBUS gravatar image

updated 2018-06-20 01:01:10 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hier kan je best de elektronenconfiguratie gebruiken die je volgens het PSE vindt. Deze is in grondtoestand. Vervolgens dien je na te gaan welke van de atomen 2 elektronenparen hebben in een s-orbitaal. Vervolgens nagaan welke atomen 3 ongeparde elektronen hebben in een d-orbitaal. Vervolgens concluderen en een antwoord aanduiden.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-27 09:59:56 -0500

Johan@REBUS gravatar image

updated 2018-06-20 01:02:20 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Uit het PSE haal je de elektronenconfiguratie voor de betreffende elementen. Je haalt er die elementen uit welke 2 elektronenparen hebben in de s-orbitaal. Vervolgens ga je na welke er 3 ongepaarde elektronen hebben in de d-orbitaal. Geen herschikken nodig. Gebruik je PSE.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-06-18 16:35:38 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2018-06-20 01:01:48 -0500

Eigenlijk is je redenering niet helemaal juist ivm de valentieëlektronen. Elke atoom kan maximaal 8 valentiëlektronen hebben. Je moet uitgaande van de elektronenconfiguratie en van daaruit verder redeneren. Controleer dit maar even op het periodiek systeem der elementen. Kan je hiermee verder?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-06-18 10:44:28 -0500

Mirjam.VanHove gravatar image

Ik begrijp de werkwijze, maar wanneer ik dan de ongepaarde elektronen zoek kom ik op iets anders:

V heeft 5 valentie-elektronen en dus 3 ongepaarde elektronen. Fe heeft 16 valentie-elektronen en dus geen ongepaarde elektronen. Co heeft 17 valentie-elektronen en dus 1 ongepaard elektron. Dit horen er drie te zijn, wat is er fout aan mijn denkwijze?

Alvast bedankt!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ow ja inderdaad, het aantal valentie-elektronen klopte niet! Maar moet je het aantal ongepaarde elektronen zoeken aan de hand van de lewisnotatie? Want dat is wat ik deed, maar voor Cobalt vind ik het niet omdat die meer dan 8 valentie-elektronen heeft. Ik zou dan denken 9-8=1 ongepaard elektron?

Mirjam.VanHove ( 2018-06-19 01:41:59 -0500 )edit

Je moet de elektronen verdelen op de buitenste twee schillen = s en d orbitaal (zie plaatsen in de hokjes). Kan je hiermee verder? S-schil = maximaal 1 elektronenpaar en D-schil = maximaal 5 elektronenparen. Eerst de elektronen spin up tekenen en dan pas spin down toevoegen. OK?

Koen@REBUS ( 2018-06-19 16:55:58 -0500 )edit
0

answered 2017-08-27 08:04:12 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Er gebeurt een herschikking van de elektronen bij de overgangselementen wanneer er door het verplaatsen van 1 elektron er 2 halfgevulde orbitalen ontstaan bv. S en D half gevuld. Dit gebeurt bij Cr en Mo

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-27 06:27:10 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Deze vragen komen van een facebookgroep maar zijn eigenlijk waardeloos omdat 90 % van de vragen niet volledig is of soms zelfs fout.

Het is het best dat je je beperkte tijd zinvol besteedt. Dit kan bv door de vragen op te lossen die je op de officiële website van het toelatingsexamen vindt (vragen 2016 en 2015).

Succes !

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-25 11:47:35 -0500

Koen@REBUS gravatar image

De stabiliteitsregels zijn de volgende:

1) Edelgasconfiguratie

2) Volledig bezet subniveau

3) Half bezet subniveau

Door de 2 elektronen te verplaatsen ruil je een volledig bezet subniveau in voor een half bezet subniveau en dat is tegen de stabiliteitsregels. Dus is jouw redenering niet correct.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-25 06:46:51 -0500

Aantal keer gelezen: 1,362 keer

Laatst gewijzigd: Jun 20 '18