Stel je vraag
0

wiskunde 3.9.28

asked 2017-08-25 08:19:53 -0500

Laurence gravatar image

Ik begrijp niet goed hoe ik deze oefening moet oplossen met die 3 die buiten de absolutewaardetekens staat... Kan iemand me helpen

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-08-27 15:49:10 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\wiskunde 3.9.28.JPG

De functie (absolute waarde van (1-x))tot de derde macht bestaat eigenlijk uit 2 verschillende functies: voor x>1 is het (x-1)³ , voor x<1 is het (1-x)³

Aangezien de functie symmetrisch is kan je ook de helft integreren: de oppervlakte tussen y=8 en (x-1)³ tussen 1 en 3. Deze oppervlakte vermenigvuldig je met 2.

Zoals je ziet is het schetsen van de functie en het nadenken over de betekenis van de absolute waarde echt noodzakelijk om deze oefening op te lossen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-25 08:19:53 -0500

Aantal keer gelezen: 125 keer

Laatst gewijzigd: Aug 27 '17