Stel je vraag
0

Biologie theorie p13 meiose

asked 2017-08-25 11:40:25 -0500

Febe.VandeVoorde gravatar image

Beste,

Op het tweede schema p13 staat naast de meiose 1 dat het DNA gelijk blijft aan de oorspronkelijke cel. Maar op de tekening staat het aantal DNA wel gehalveerd (2x naar x). Zou iemand me dat willen verduidelijken?

Dankjewel.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-08-25 12:16:10 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Omdat je oorspronkelijke cel ook begint met x DNA.

In de interfase verdubbelt het DNA (2x) en naderhand splitsen de homologen, maar ze pakken hun zuster mee.

DUS je hebt terug evenveel DNA, maar slechts de helft van de chromosomen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-25 11:40:25 -0500

Aantal keer gelezen: 27 keer

Laatst gewijzigd: Aug 25 '17