Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17 opgave 4-28

asked 2017-08-26 04:09:10 -0500

Zahide.Akgün gravatar image

updated 2017-09-03 14:08:15 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Zou iemand mij op weg kunnen zetten met deze vraag aub ?

38 massaprocent oplossing van HCl heeft een dichtheid van 1,18g/ml. Hoeveel ml van deze oplossing moet men aanlengen tot 500ml om een 2M HCl-oplossing te bekomen?

Ik heb molaire concentratie van HCl berekend: (1180g/l / 36,6) = 32,3 mol/l en nadien heb ik verschillende bewerkingen gemaakt maar ik kom niet aan de juiste oplossing 81ml.

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2017-08-26 04:49:08 -0500

Feryal.Ghafelzadeh gravatar image

updated 2017-08-26 07:02:49 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Is het niet zo:

m= 0,38 x 1180 = 448,4g in 1 liter

Daarna zet je dit om in het aantal mol: n= 448,4g/36,5g/mol = 12,3mol in 1 liter

Op die manier kan je dan verdunningsregel gebruiken V1= 0,500 x 2 / 12,3 = 0,081l

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oh inderdaad ik ben vergeten erbij te zetten dat je nog moest delen door molaire massa HCl , ondertussen heb ik dat al uitgelegd aan Zahide via gsm, toch bedankt voor je opmerking ;)

Myriam.Ibrahim ( 2017-08-26 06:38:11 -0500 )edit
1

answered 2017-08-26 04:17:50 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Heb je rekening gehouden met het gegeven dat het een 38 massa % HCl oplossing is om je aantal mol HCl te berekenen in je eerste oplossing.

Wanneer je dat correct hebt gedaan dan kan je de formule: C1 x V1 = C2 x V2 gebruiken. Dit is de formule die we doorsnee gebruiken bij het aanlengen of verdunnen. Dit vanwege het feit dat bij verdunnen het aantal mol stof in situatie 1 gelijk is aan situatie 2.

Kom je zo tot de juiste methodiek en resultaat ?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-26 04:25:42 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Uw concentratie is fout, het moet 12,3 zijn. 38% van 1180 is 12,3. Daarna bekom je het door (2M x 0,5)/ 12,3 = 0,081l = 81ml, aub :)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-26 04:09:10 -0500

Aantal keer gelezen: 1,844 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17