Stel je vraag
0

Chemie 2015-augustus vraag 13

asked 2017-08-26 12:17:54 -0500

Emilie.Dingenen gravatar image

updated 2017-09-03 14:02:45 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik heb deze geprobeerd maar weet niet hoe ik aan de vergelijking moet komen...

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-26 12:31:50 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

C:\fakepath\IMG_1499.JPG misschien geeft dit je al wat meer duidelijkheid? Ik heb dit opgelost door telkens te schrappen wat fout is om zo tot juiste antwoord te komen :)

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-26 14:08:11 -0500

Johan@REBUS gravatar image

updated 2017-08-26 14:39:28 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Zie "Chemie 2015-augustus vraag 13 voor toelichting. gebruik de zoekfunctie.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-26 12:17:54 -0500

Aantal keer gelezen: 329 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17