Stel je vraag
0

fysica augustus 2015 vraag 4

asked 2017-08-27 03:00:53 -0500

Febe.VandeVoorde gravatar image

De eerste lichtstraal is naar de normaal toe, dus antwoord C en D blijven over. De tweede lichtstraal loopt loodrecht op het scheidingsoppervlak dus de straal loopt toch ongebroken verder? Waarom is het juiste antwoord dan toch C (breking)? Dankjewel.

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-08-27 03:09:56 -0500

Thaïs.VanGlabeke gravatar image

Ik redeneer altijd dat als je lichtstraal van een milieu 1 (lucht) naar een 2e milieu gaat (hier glas) en dan terug uit dit glasplaatje treedt terug naar milieu 1 (lucht), dan weet je dat de inkomende lichtstraal, voor het glasplaatje, evenwijdig moet zijn aan de uittredende lichtstraal, na het glasplaatje.

Hopelijk is het wat duidelijk!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-27 03:11:09 -0500

Thaïs.VanGlabeke gravatar image

En anders kan je ook gewoon redeneren met de breking van optisch ijl --> optisch dicht (naar de normaal toe) en van optisch dicht --> optisch ijl (van de normaal weg)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja, dat geldt bij stralen die niet loodrecht op het oppervlak invallen, maar deze straal valt loodrecht in op het oppervlak dus moet ongebroken doorlopen?

Febe.VandeVoorde ( 2017-08-27 05:23:02 -0500 )edit

Het is een onduidelijke tekening. Je mag denken dat er toch een heel kleine hoek is. die wordt terug even groot bij de omgekeerde overgang. Bij zo'n evenwijdige oppervlakken gaat de straal uiteindelijk niet afbuigen, alleen een beetje een knik vertonen.

Myriam@REBUS ( 2017-08-27 16:19:49 -0500 )edit

Dankjewel!

Febe.VandeVoorde ( 2017-08-28 11:25:14 -0500 )edit
0

answered 2017-08-27 10:07:16 -0500

Febe.VandeVoorde gravatar image

Een lichtstraal die loodrecht op het oppervlak invalt, loopt toch ongebroken voort?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-27 03:00:53 -0500

Aantal keer gelezen: 79 keer

Laatst gewijzigd: Aug 27 '17