Stel je vraag
0

Biologie voortplanting

asked 2017-08-27 07:15:55 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Hoofdstuk 5: Welke van de volgende hormonen is van cruciaal belang bij een hoogzwangere vrouw net voor de bevalling.. juiste antwoord is hier A) ==> A) Progesteron, B) Insuline C) CGT D) Prolactine

Iets later deze vraag: Welk hormoon kondigt het einde van een zwangerschap aan? A) Progesteron, B)HCG of GCT C) Prolactine D) Oestrogeen Hier is het juiste antwoord, C, waarom is dit ook niet A ?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-27 10:28:05 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

Progesteron gaat zeker en vast niet het einde van de zwangerschap aankondigen omdat dit hormoon verantwoordelijk is voor de instandhouding van het BMSV EN gaat contracties van de baarmoeder afremmen. Dat is cruciaal bij een hoogzwangere vrouw (lees: 3e trimester van de zwangerschap) zodat de foetus niet vroegtijdig geboren zou worden...

Tijdens de zwangerschap wordt door progesteron en PIF, prolactinesecretie (melkproductie) afgeremd. Dus ==> Nog geen melkproductie tijdens de zwangerschap.

Dan vlak voor de bevalling: [oestrogeen] > [progesteron] en dit gaat leiden tot contracties van de baarmoeder. Eerst gaan het oefenweeen zijn en dan gaat het evolueren naar de echte weeen. Maar oestrogeen gaat niet alleen weeen op gang brengen, oestrogeen (of de plotse lage progesteronspiegel) gaat ook de PIF-vorming afremmen in de hypothalamus m.a.g. prolactinesecretie uit de hypofyse in de bloedbaan ==> bereikt de melkklieren ==> melksecretie wordt op gang gezet in de melkklieren. (Meer info nog op p. 133 in BG5.2/6.2)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt voor je uitleg...

Myriam.Ibrahim ( 2017-08-27 10:38:14 -0500 )edit

Correct, Marie-France.

Koen.vH@REBUS ( 2017-08-27 15:04:38 -0500 )edit
0

answered 2019-06-28 03:33:31 -0500

Anne-Sophie.Milants gravatar image

Waarom is oestrogeen dan niet het juiste antwoord? De productie van oestrogeen gaat toch stijgen bij het einde van de zwangerschap?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dat klopt, maar de vraag gaat naar de hoogzwanger. Deze vraag hebben we ook aangepast in onze oefeningen. 'Net voor' is weggehaald. Dus het gaat om hoogzwanger en het behouden van het baarmoederslijmvlies. Dus dan is het wel duidelijk progesteron.

Martine@REBUS ( 2019-06-28 03:42:27 -0500 )edit

En bij de vraag "welk hormoon kondigt het einde van een zwangerschap aan"?

Anne-Sophie.Milants ( 2019-06-28 04:33:51 -0500 )edit

Prolactine, aangezien het geboorte voorspelt

Martine@REBUS ( 2019-06-29 16:56:27 -0500 )edit

Maar oestrogeen stijgt toch ook op het einde van de zwangerschap?

Anne-Sophie.Milants ( 2019-06-30 16:51:36 -0500 )edit

Klopt, maar dit hormoon heb je altijd aanwezig. Prolactine niet.

Martine@REBUS ( 2019-07-01 02:26:53 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-27 07:15:55 -0500

Aantal keer gelezen: 667 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '19