Stel je vraag
0

Fysica hydrostatica juli 2000 vraag 5

asked 2017-08-27 10:29:49 -0500

Febe.VandeVoorde gravatar image

2000 - Juli Vraag 5
In een dun glazen buisje, dat aan één zijde gesloten is, bevindt zich een hoeveelheid kwik. De lengte van het gedeelte van het buisje dat gevuld is met kwik bedraagt 14,7 cm. Het gedeelte waar lucht opgesloten zit heeft een lengte van 60cm (zie figuur) wanner het buisje horizontaal op tafel ligt. De atmosferische druk is gelijk aan 100000 Pa. De massadichtheid van kwik is gelijk aan 13600 kgm-3. Vervolgens wordt het buisje rechtop geplaatst. Hoe groot is nu de lengte l van het stuk waarin lucht opgesloten is.?

Oplossing: Gebruik de Wet van Boyle Mariotte: p1 x V1 = p2 x V2
P1 = 100 000 Pa
P2 = Patm + ρ.g.h = 100 000 + 13 600 .10. 0,147 = 119 992Pa
V1 = 2πr2r^2.60 en V2 = 2πr^2.l
V2 = p1V1 / p2
=50 Antwoord B

Mag de wet p1 x v1 = p2 x v2 gebruikt worden bij stoffen die geen gassen zijn?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-27 12:18:32 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je gebruikt het hier toch bij 2 gassen. Het gas in de buis met het kwik wordt samengedrukt door een prop kwik er boven op.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-27 10:29:49 -0500

Aantal keer gelezen: 87 keer

Laatst gewijzigd: Aug 27 '17