Stel je vraag
0

fysica 12.3.3

asked 2017-08-27 10:47:49 -0500

Febe.VandeVoorde gravatar image

Zou iemand mij oefening 12.3.3 kunnen verduidelijken?

Ik had al:

Q opgenomen = Q afgestaan

Q opgenomen:
1. ijs warmt op naar nul
2. ijs smelt
3. ijs warmt op naar 50
4. Calorimeter neemt warmte op

Q afgestaan
1. water koelt

Wat klopt niet aan het lijstje? Bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-27 12:16:21 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het gesmolten ijs warmt niet op tot 50° maar tot aan de evenwichtstemperatuur.

Het water van 50° koelt af tot de evenwichtstemperatuur.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel! Zal de calorimeter warmte opnemen of afstaan? Is het voor de rest volledig?

Febe.VandeVoorde ( 2017-08-27 12:29:17 -0500 )edit

De calorimeter koelt af samen met de vloeistof die er in zit.

Myriam@REBUS ( 2017-08-27 15:00:56 -0500 )edit

De rest lijkt wel volledig

Myriam@REBUS ( 2017-08-27 15:01:13 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-27 10:47:49 -0500

Aantal keer gelezen: 170 keer

Laatst gewijzigd: Aug 27 '17