Stel je vraag
0

Chemie 2015-juli vraag 6

asked 2017-08-28 10:35:00 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

updated 2017-09-03 13:39:32 -0500

Johan@REBUS gravatar image

image description

Hoe kan je dit snel oplossen, zonder lewisstructuur volledig uit te schrijven?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-28 12:07:18 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Om deze opgave correct uit te werken moet je van elke molecule de Lewis Structuur tekenen. Voor etheen, ammoniak en distikstof is dat al niet zo moeilijk. Voor zwaveldioxide moet je de verschillende stappen volgen voor het tekenen van Lewisstructuren.

Methodiek volgen en uitwerken tot een oplossing en daarna controleren met de gegeven mogelijkheden is de enige correcte weg !

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oke bedankt! Ik had dit gedaan, maar ik heb er misschien iets langer dan 3 min aangezeten, daarom dat ik dit afvroeg, toch bedankt!

Myriam.Ibrahim ( 2017-08-28 12:08:54 -0500 )edit

Maar dan ben je ook zeker dat je tot een juiste oplossing komt. Je hebt 4 minuten per vraag. Beter 12 invullen en 100 % zeker zijn dan er 15 invullen die je gokt !! Succes morgen.

Koen@REBUS ( 2017-08-28 12:10:48 -0500 )edit

Het antwoord is SO2, maar als je die aantallen volgt, dragen S en 1 O respectievelijk een positieve en een negatieve lading? Dan bezitten deze atomen de edelgasconfiguratie toch niet zoals de opgave aangeeft?

Ghita.ElHamri ( 2018-06-26 04:31:48 -0500 )edit

Deze ladingen zijn formele ladingen en zeggen niets over de edelgasconfiguratie. Als je de Lewis structuur correct hebt getekend dan heeft elk atoom acht electronen rond zich. Akkoord?

Koen@REBUS ( 2018-06-26 06:57:15 -0500 )edit

Ah zo! Inderdaad, elk atoom heeft 8 elektronen. En mits SO2 niet geladen is, is de som van de formele ladingen gelijk aan 0, toch?

Ghita.ElHamri ( 2018-06-26 08:24:43 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-28 10:35:00 -0500

Aantal keer gelezen: 229 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17