Stel je vraag
1

vraag fysica elektromagnetisme

asked 2017-09-06 06:46:52 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

updated 2017-09-08 08:04:09 -0500

Eureka@REBUS gravatar image

Vraag: Een geleidende draad van 20 cm lang verplaatst zich loodrecht op een magnetisch veld B = 0,2T. wat is de snelheid van de draad als deze een spanning bevat van 0,4V?

ik kan niet er niet zo goed aan uit hoe ik aan deze moet beginnen, ik heb precies het gevoel dat er een gegeven mist zoals de stroom... ik zou wel de versnelling dan berekenen dmv F = B.v.Q of v=E/B

kan iemand mij daarmee verder helpen?

alvast bedankt, Marie-France

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-09-08 09:03:58 -0500

Romain@REBUS gravatar image

Je idee van v=E/B lijkt mij de goede; hierbij is E=U/d (vgl. bij een condensator)=0,4/0,2*V/m = 2 V/m zodat v=10 m/s

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-09-06 06:46:52 -0500

Aantal keer gelezen: 270 keer

Laatst gewijzigd: Sep 08 '17