Stel je vraag
0

Fysica : breking

asked 2017-09-06 11:56:32 -0500

Sam gravatar image

updated 2017-09-06 12:21:44 -0500

Hallo,

Kan iemand uitleggen waarom het juiste antwoord C is?

Ik dacht namelijk, aangezien er staat dat de brekingsindex van het balkvormig blokje geslepen glas groter is dan de brekingsindex van lucht, dat de breking van de normaal weg zou gaan en daarna wanneer we we van glas naar lucht zouden gaan, dat de breking naar de normaal toe zou gaan. Ik zou als antwoord B gekozen hebben.

Kan iemand mij helpen?

Alvast bedankt!

Groetjes

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-09-08 07:46:29 -0500

Romain@REBUS gravatar image

Hallo Sam, B kan niet want de invallende straal van lucht naar glas gaat er weg van de normaal ! Dit kan niet ! C is wel juist : eerst brekeing naar de normaal toe (bij de overgang lucht-glas) en dan totale interne reflectie op de linker zijwand (in deze situatie veronderstelt men dus dat de invalshoek groter is dan de kritische granshoek)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oh oke ik snap het! Heel fel bedankt!

Sam ( 2017-09-08 13:26:22 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-09-06 11:56:32 -0500

Aantal keer gelezen: 201 keer

Laatst gewijzigd: Sep 08 '17