Stel je vraag
0

Biologie 2002 vraag 3

asked 2015-08-23 15:18:11 -0500

Nikol gravatar image

Gegeven zijn een aantal stellingen over de menstruatie: 1. Is het afstoten van een deel van het baarmoederslijmvlies 2. Is het afstoten van een niet-bevruchte-eicel 3. Ontstaat doordat het ovarium meer hypofysair LH produceert 4. Ontstaat doordat het ovarium minder hypofysair LH produceert.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2015-08-24 09:31:25 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Zie Biologie 2002 vraag 3 (is zelfde vraagstelling met extra vraag) + Antw

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-08-23 15:18:11 -0500

Aantal keer gelezen: 202 keer

Laatst gewijzigd: Aug 24 '15