Stel je vraag
1

Vraag 12 Fysica TAT augustus 2017 - hydrostatische druk

asked 2017-09-08 03:28:02 -0500

Eureka@REBUS gravatar image

updated 2017-09-11 06:09:47 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

image description Graag een verduidelijking van de antwoordmogelijkheden op deze vraag aub.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2017-09-08 07:56:47 -0500

Romain@REBUS gravatar image

updated 2017-09-08 08:09:07 -0500

Eureka@REBUS gravatar image

De pointe van het probleem is de vraag of bij twee niet-mengbare vloeistoffen degene met de grootste dichtheid zich altijd onderaan bevindt. 1) Puur theoretisch gezien kan de vloeistof met de grootste dichtheid zich wel bovenaan bevinden maar dit is uuitzonderlijk en is altijd een tijdelijke onstabiele situatie (een Rayleigh–Taylor instabiliteit). Dan heeft de vraag 12 en de oplossing van de examencommiessie zin en is juist. 2) Echter : dit is een uitzonderlijke situatie : normaal bevindt de zwaarste vloeistof zich onderaan, dan is de potentiële energie van het totale systeem minimaal en elk systeem evolueert uit zichzelf naar een toestand van minimale potentiële energie (vgl. als je uit het raam stapt dan val je naar beneden). Zo zijn de studenten het ook gewoon : in hun lessen en in het exmanprogramma TAT is nooit sprake geweest van zo'n Rayleigh–Taylor instabiliteit. Ook in vroegere examenvragen over hydrostatische druk heeft men altijd situaties gehad zoals" water beneden en olie er bovenop". Dus mochten de studenten veronderstellen dat de bovenste vloeistof degene is met de kleinste dichtheid. Maar dan zijn alle voorgestelde antwoorden fout.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Thx Romain

Eureka@REBUS ( 2017-09-08 07:58:14 -0500 )edit
1

answered 2017-09-08 07:04:57 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het probleem is vooral de tekening c.

Uit de tekening moet je afleiden dat de vloeistof 2 een hogere dichtheid heeft als vloeistof 1. Waarom ligt vloeistof 2 dan boven op vloeistof 1.

Dit is een instabiele situatie (vergelijk met een laagje water dat boven op een laag olie ligt) en kan je dit dan aanduiden als een 'mogelijke situatie'?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Thx Myriam

Eureka@REBUS ( 2017-09-08 07:54:35 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-09-08 03:28:02 -0500

Aantal keer gelezen: 737 keer

Laatst gewijzigd: Sep 11 '17