Stel je vraag
0

Biologie 2002 vraag 3

asked 2015-08-23 15:23:29 -0500

Nikol gravatar image

Gegeven zijn een aantal stellingen over de menstruatie: 1. Is het afstoten van een deel van het baarmoederslijmvlies 2. Is het afstoten van een niet-bevruchte-eicel 3. Ontstaat doordat het ovarium meer hypofysair LH produceert 4. Ontstaat doordat het ovarium minder hypofysair LH produceert.

Welke stellingen zijn juist? A. 1 en 2 B. 1 en 4 C. 2 en 3 D.2 en 4

Waarom is 4 juist? Het ovarium produceert minder hypofysair LH. lH word door de hypofyse geproduceerd (daarom hypofysair) , maar toch niet door het ovarium?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2015-08-24 09:18:24 -0500

Johan@REBUS gravatar image

De afgifte van LH door de hypofyse kan worden gereguleerd door hormonale feedback uit de geslachtsorganen (progesteron en oestrogeen) (zie: gele lichaam)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-08-23 15:23:29 -0500

Aantal keer gelezen: 278 keer

Laatst gewijzigd: Aug 24 '15