Stel je vraag
0

chemie, sterisch getal OCN-

asked 2017-09-26 16:05:33 -0500

Adara gravatar image

updated 2017-09-27 14:49:44 -0500

Koen@REBUS gravatar image

ik kom als sterisch getal voor OCN- 3. klopt het?

O -C---N zuurstof en koolstof zijn via eenkelvoudige binding met elkaar gebonden. C en N via drievoudige binding.

Centrale atoom, c, is gebonden aan twee atomen. We hebben 1 vrij elektronenpaar die zicht aan het uiteinde van N bevindt.

Op die manier bekom ik AX2E1 sterisch getal=3 en hoek= 120°

alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-10-05 16:03:23 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Helemaal correct. 180 graden en sterisch getal 2.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-10-04 14:43:46 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Wat is dan wel het correcte antwoord uitgaande van je redenering?

Hoeveel bindingspartners?

Hoeveel vrije e-paren op het het C-atooom?

Totaal?

Dus is het Sterisch Getal ?

De ruimtelijke structuur is ?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankje Koen door je vragen proberen te antwoorden heb ik het gevonden denk ik: rond centrale atoom heb je geen vrije elektronenpaar. Bovendien heeft die centrale atoom twee bindingspartners. atoomschikkinh moet dan lineaire zijn en hoek is 180° klopt het?

Adara ( 2017-10-05 13:53:33 -0500 )edit
0

answered 2017-09-27 14:53:32 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Je Lewis structuur is correct.

Hoe bepaal je de ruimtelijke structuur? Als je de hoek wilt kennen die het centrale atoom C maakt met zijn bindingspartners O en N moet je het Sterisch getal bepalen van C.

Sterisch getal = som van de bindingspartners van dit attom + de som van het aantal vrije electronenparen aanwezig op dit atoom.

Probeer dit op te lossen en dan heb je het juiste antwoord!

Post je antwoord en geef op die manier aan dat het voor jou duidelijk is.

Succes

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ruimtelijke structuur vinden we door sterisch getal te vinden. Tot hier ben ik mee.

Adara ( 2017-10-03 12:53:56 -0500 )edit

Maar ik geloof dat mijn fout ziet in in het bepalen van sterisch getal. Rond centrale atoom namelijk koolstof hebben we 2 bindingspartners ( N en O) En ik dacht 1 vrije elektronen paar rond N. Zo kom ik 3 dus Sp^2 hybridisatie

Adara ( 2017-10-03 12:56:07 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-09-26 16:05:33 -0500

Aantal keer gelezen: 1,218 keer

Laatst gewijzigd: Oct 05 '17