Stel je vraag
0

fysica, theorie,p 13

asked 2017-10-03 13:23:49 -0500

Adara gravatar image

Op pagina 13 van cursus( vervolg van verticale worp omhoog) staat " op het moment dat de grond bereikt wordt is x(t)=h

Ik snap niet hoe men eraan komt? Op het moment dat grond bereikt wordt is toch x(t)=nul enof h=nul?

Dank bij voorbaat

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-10-05 12:44:41 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Kijk eens van waar je begint. De x-as is negatief gericht en begint bij h=o. Dan kom je op de grond terecht bij h=0.

Je zou dit ook anders kunnen tekenen, te beginnen bij hoogte h en eindigend bij h=0 maar dan moet je de vergelijkingen ook aanpassen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankje Myriam, idd ik moest beter kijken hoe de afspraken omtrent de assan gemaakt zijn. Nu snap ik het.

Adara ( 2017-10-05 14:16:14 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-10-03 13:23:49 -0500

Aantal keer gelezen: 176 keer

Laatst gewijzigd: Oct 05 '17