Stel je vraag
0

lewisformule N2O

asked 2017-10-05 14:14:05 -0500

Adara gravatar image

Voor N2O kunnen we twee lewisformules schrijven. Ofwel twee dubbele bindingen ofwel 1 drievoudige binding.

Hoe kunnen we weten welke juist is?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-10-05 16:12:54 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Bij het toelatingsexamen krijg je meerkeuzevragen. Slechts éên oplossing zal overeenkomen met een correcte structuur. Beide resonantievormen zijn correct. Doch je zal er maar één terugvinden bij de gegeven oplossingen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ah oky. Bedankt

Adara ( 2017-10-06 16:15:57 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-10-05 14:14:05 -0500

Aantal keer gelezen: 239 keer

Laatst gewijzigd: Oct 05 '17