Stel je vraag
0

Chemie, bindingsenergie

asked 2017-10-10 06:43:47 -0500

Adara gravatar image

Waarom is bindingsenergie van een drievoudige binding kleiner dan een bindingsenergie van een enkelvoudige binding?

Ik dacht dat het te maken heeft met phi en sigma binding. Maar dan klopt mijn redenering toch niet: enkelvoudige binding: sigma binding, sterk drievoudige binding: phi, zwak en sigma, sterk.

Dan moet bindingsenergie van drievoudig binding toch iets sterker zijn? Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-10-15 15:55:45 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Bij een Sigma binding bevindt de elektronenwolk zich tussen de twee atomen. Deze binding ontstaat als deze elektronenwolken frontaal overlappen. Bij meervoudige bindingen kunnen alleen in de eerste binding de orbitalen frontaal overlappen. De tweede en derde binding ontstaan door zijdelingse overlapping van de electronenwolken.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-10-11 16:18:55 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Een drievoudige binding is opgebouwd uit 1 sigma binding en 2 pi-bindingen.

Sigma-binding = heeft een hogere bindingsenergie

Pi-binding = heeft een lagere bindingsenergie

Kan je zo verder?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja danku, maar waarom heeft sigma-binding een hogere bindingsnergie? Is het omwille van hogere overlappingsgraad? Alvast bedankt Koen

Adara ( 2017-10-13 13:37:47 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-10-10 06:43:47 -0500

Aantal keer gelezen: 293 keer

Laatst gewijzigd: Oct 15 '17