Stel je vraag
1

fysica, kinematica,evrb

asked 2017-10-22 01:15:31 -0500

Adara gravatar image

Twee sportauto’s bevinden zich op 1800 m van elkaar. Ze versnellen naar elkaar toe en kruisen elkaar na 20s. De versnelling van de eerste auto is het dubbel van de tweede auto. Bereken de versnelling van de tweede auto.

Ik vraag me af als ze elkaar kruisen hebben ze Xa en Xb afgeleged maar ze hebbben er toch niet allebei 20s erover gedaan? Want auto A heeft dubbele versnelling als auto B?

Ik zou hiervoor formule van EVRB gebruiken maar alleen weet ik dus niet of één onbekende ga hebben, versnelling a. Of ook een stelsel met ta en tb dat ik moet zoeken?

Dank bij voorbaat

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-10-23 04:51:20 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Neem aan dat de auto's geen beginsnelheid hebben, anders is het niet op te lossen. Stel x is de afgelegde weg door de eerste auto, met versnelling 2a. y is de afgelegde weg door de tweede auto met versnelling a.

Je weet dat x+y=1800 en dat de tijd 20 seconden is. Nu schrijven we de vergelijkingen voor x en y.

x = 1/2 (2a) (20²) = 400 a

y = 1/2 a (20²) = 200a

x+y = 600a = 1800

Hieruit kan je vinden dat a=3 en dus is de versnelling van de tweede auto 3m/s²

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt Myriam

Adara ( 2017-10-26 02:35:17 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-10-22 01:15:31 -0500

Aantal keer gelezen: 182 keer

Laatst gewijzigd: Oct 23 '17