Stel je vraag
0

fysica, kinematica, EVRB

asked 2017-10-26 02:38:20 -0500

Adara gravatar image

Een auto (BMW) versnelt uit rust gedurende 4s tot een snelheid van 108 km/h. Daarna vertraagt hij aan 5 m/s² tot stilstand. Welke totale afstand legt de BMW hierbij af ? X1 heb ik kunnen vinden via formules van EVRB ik kom op 60m uit en X2 heb ik berekent via behoud van mechanische energie aangezien het tot stilstand komt Ek=Ep en kom ik dat x2=90m

Maar ik vraag me af hoe ik die x2 nog kan vinden via formules van EVRB? Moet ik daarvoor a=-5m/s^2 omdat het om een vertraging gaat?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-10-26 02:55:20 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je kan die 90 m ook vinden uit de EVRB formules, waarbij a dan negatief is, want het is een afremming. Bereken de tijd nodig voor afremmen:

$ 0 = 30 -at$

de tijd nodig voor afremmen is 6 seconden.

$x=30*6 -5 * 6²/2 = 90$

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt Myriam, en ik vraag me nu af als men eerst vanuit rust versnelt tot een bepaalde snelheid en daarna nogmaals verstelt. Hebben beiden dan zeflde versnelling a? Aangezien ze beiden versnelde beweging zijn? Bij evrb is versnelling a constant.

Adara ( 2017-10-26 03:15:39 -0500 )edit

Bij een EVRB heb je inderdaad maar 1 versnelling. Dus als je dit tweemaal wil uitrekenen met de EVRB formules moet je het splitsen in twee EVRB bewegingen: de eerste is de EVRB met positieve versnelling, en gaat tot de snelheid 30m/s, de tweede is met een negatieve versnelling van 30m/s tot 0m/s

Myriam@REBUS ( 2017-10-26 03:35:45 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-10-26 02:38:20 -0500

Aantal keer gelezen: 876 keer

Laatst gewijzigd: Oct 26 '17