Stel je vraag
0

wiskunde vraag 6 augustus 2017

asked 2017-10-30 10:45:18 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

De vraag met f(x)= tan^2(x) De raaklijn heb ik proberen te bereken met de afgeleide en met de punten die gegeven zijn kon ik daarmee een vergelijking maken. Volgens mij doe ik iets verkeerd want op pi/4 snijden de verticale lijn en de raaklijn elkaar terwijl je normaal gezien een driehoek moet gaan krijgen en de oppervlakte vd driehoek moet berekenen. Iemand die weet wat ik fout doe? Mijn vergelijking voor de raaklijn: y= 4x-3pi/4

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-10-30 17:56:46 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het snijpunt is juist, en de top van je driehoek is dus (pi/4 ; 1) , het snijpunt.

Je moet nu de raaklijn doortrekken tot aan de x-as. Zo kan je het derde punt van de driehoek vinden.

De punten van de driehoek zijn: (pi/4 ; 1) (pi/4 ; 0) en ((pi-1)/4 ; 0) en zo kom je als oppervlakte 1/8 uit, oplossing B

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hoe vind je punt Q(pi-1/4 ;0)?

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-06-29 06:44:14 -0500 )edit

snijpunt van de raaklijn met de x-as

Myriam@REBUS ( 2019-06-29 08:10:30 -0500 )edit
0

answered 2018-07-01 10:19:24 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

ik heb mijn fout gevonden!! ik heb (tanx)^2 verkeerd afgeleid

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Kalm blijven en niet zondigen tegen de rekenregels!!!!!

Myriam@REBUS ( 2018-07-01 10:23:44 -0500 )edit
0

answered 2018-07-01 10:12:11 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

ik kom op x=(π-2)/4. ik ben daarop gekomen als volgt:

m(π/4) = 1/(cos(π/4))^2 = 2 en dan in de vergelijking van een rechte invullen die door P(π/4 ; 1) gaat: y - 1 = 2 (x - π/4) <—> y = 2x - π/2 +1 en dan y = 0 = 2x - π/2 +1 <—> 2x = π/2 + 2/2 <—> x = π/4 + 2/4 = (π-2)/4

waar ga zou ik mogelijk in de fout gaan in mijn berekeningen?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-10-30 10:45:18 -0500

Aantal keer gelezen: 413 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '18