Stel je vraag
0

wiskunde integeralen

asked 2017-11-03 14:07:28 -0500

Adara gravatar image

Hoe kan ik best integeraal berekenen van sin^2(x)dx?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-11-06 03:13:27 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\CodeCogsEqn-1.gif

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-11-03 14:13:42 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De enige manier om dat te doen is de sin² x om te zetten in (1-cos 2x)/2 Het gedeelte 1/2 kan je integreren zoals elke konstante. Voor het deel (-cos 2x)/2 moet je een substitutie uitvoeren naar u=2x.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-11-03 14:07:28 -0500

Aantal keer gelezen: 85 keer

Laatst gewijzigd: Nov 06 '17