Stel je vraag
0

fysica ECB

asked 2017-11-09 13:55:08 -0500

Adara gravatar image

Een metalen kogel maakt wrijvingsloos een looping aan de binnenzijde van een cirkelvormige baan. Welke figuur toont de reële krachten die werken op de kogel in het tweede kwadrant? Ik weet hoe ik de krachten moet tekenen maar alleen vraag ik me af is resulterende kracht hier gelijk aan centripetale kracht? Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-11-09 14:02:05 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De reële krachten zijn de normaalkracht, en de zwaartekracht. In de vertikale richting is de normaalkracht de compensatie van de zwaartekracht. De horizontale komponent van de normaalkracht houdt de kogel in de cirkelvormige beweging.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Waarom is de normaalkracht en zwaartekracht reële krachten?

Adara ( 2017-11-09 14:55:41 -0500 )edit

https://www.ikhebeenvraag.be/vraag/9847/Wat-is-het-verband-verschil-tussen-de-centripetale-en-centrifugale-kracht

Adara ( 2017-11-09 14:55:53 -0500 )edit

In bovenstaande link heb ik gelezen dat middelpuntzoekende kracht of centripetale kracht steeds een reële kracht is. Ik ben nu in de war.

Adara ( 2017-11-09 14:56:58 -0500 )edit

Dat klopt. De centrifugale kracht is een schijnkracht (lijkt maar zo voor de waarnemer die mee beweegt) Alleen is er in jouw voorbeeld geen touw of zo voor de centripetale kracht. Deze moet dus voortkomen uit de normaalkracht.

Myriam@REBUS ( 2017-11-09 15:27:10 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-11-09 13:55:08 -0500

Aantal keer gelezen: 327 keer

Laatst gewijzigd: Nov 09 '17