Stel je vraag
0

chemie, triviaalnamen

asked 2017-11-11 04:06:26 -0500

Adara gravatar image

zou er iemand kunnen bevestigen of ik bij volgende trivaalnamen correcte aantal protonen, neutronen en elektronen heb? - proton : p=2 n=2 e=1 massa getal A= 4 - hydride ion: p=1 n=1 e=2 massa getal A= 2 -deuterium: p=1 n=1 e=1 massa getal A=2

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-11-12 13:56:39 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Voor een atoom geldt: evenveel elektronen als protonen in de kern. Daarom elektrisch neutraal. De massa van een atoom wordt vnl. bepaald door de massa van de kern. Dit is de massa van de protonen + de massa van de neutronen.

Je hebt het misschien over de isotopen van waterstof. Waterstof is het element met atoomnummer (A): 1.
Het normale isotoop van waterstof "protium" bestaat maar uit één proton en één elektron en bevat dus geen neutronen. Waterstof is het enige element dat zonder neutronen bestaat.

Protium: H met 1 proton, zero neutronen en 1 elektron. Massagetal(Z) = 1. Deuterium: H met 1 proton en 1 neutron in de kern; en 1 elektron. Massagetal (Z) = 2. Tritium: H met in de kern 1 proton, 2 neutronen en 1 elektron. Massagetal Z = 3. Protium, deuterium en tritium zijn de resp. triviale benamingen.

Waterstof is het enige element dat voor zijn verschillende isotopen aparte namen heeft.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Johan erg bedankt voor uw uitleg.

Adara ( 2017-11-14 15:35:51 -0500 )edit
0

answered 2017-11-11 10:51:58 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Je verwart wellicht het een en ander. Triviaalnamen in chemie zijn de de namen die in het dagelijks leven gebruikt worden, dus gangbare benamingen. Bv. Keukenzout voor Natriumchloride (NaCl). Je bent wellicht met wat anders bezig. Kan je duidelijk maken wat je eigenlijk wil verduidelijkt zien?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Mijn excuses, in theorie bundel van Rebus zelf staat een blad met als titaal Triviaalnamen en onderaan staan waterstofatomen. Ik wilde gewoon begrijpen wat men exact bedoelt als men over proton heeft en wat een hydride is?

Adara ( 2017-11-14 15:34:48 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-11-11 04:06:26 -0500

Aantal keer gelezen: 160 keer

Laatst gewijzigd: Nov 12 '17