Stel je vraag
0

biologie, meiose mitose

asked 2017-11-14 15:53:47 -0500

Adara gravatar image

updated 2017-12-05 03:49:29 -0500

Johan@REBUS gravatar image

C:\fakepath\meiose.png

Hoe kan men in deze tekening zien of het om metafase of anafase gaat? Ik zou eerder anafase kiezen omdat ze precies uitelkaar gaan. Maar wat is beste methode om foutloos de juiste fases te herkennen?

Anafase of metafase? Mitose of meiose? Meiose of meiose 2? Welke zou juiste antwoord zijn op deze tekening?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

En, waar heb je deze 'tekening' vandaan? En wat was de vraagstelling rond deze?

Johan@REBUS ( 2017-11-16 12:33:01 -0500 )edit

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-12-09 05:05:56 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Hallo Sam,

Dit is een hele slechte figuur om je op te baseren.

Typisch is bij metafase dat alles op het evenaarsvlak ligt en bij anafase dat er uit elkaar getrokken wordt... bij telofase zie je meestal vorming van 2 cellen...

Bij jou foto lijkt het alsof ze 2 cellen laten zien die beide aan het delen zijn (en het lijkt op metafase), maar nogmaals deze foto's zijn helemaal niet optimaal voor het te bekijken.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-11-15 16:00:36 -0500

Johan@REBUS gravatar image

En, waar heb je deze 'tekening' vandaan? En wat was de vraagstelling rond deze?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik heb gewoon van internet een tekening genomen van een fase van celdeling. Ik vraag me af hoe men aan zulke tekening kan afleiden welke fase van celdeling wordt weergegeven.

Adara ( 2017-11-19 15:41:57 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-11-14 15:53:47 -0500

Aantal keer gelezen: 679 keer

Laatst gewijzigd: Dec 09 '17