Stel je vraag
0

fyisca, archimedeskracht

asked 2017-11-19 15:46:59 -0500

Adara gravatar image

Op cursus van Rebus op pagina 55 staat dat

1) FA= dichtheid vl. Volume vl.g en 2) FA=dichtheid vl.volume opbject.g

Ik snap niet goed wanneer men welke formule moet gebruiken? Heeft archimedeskracht verband met volume van verplaatste vloeistof of volume van object? of zijn ze gelijk?

alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-11-20 10:18:58 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Indien het voorwerp volledig ondergedompeld is, is het volume verplaatste vloeistof gelijk aan het volume van het voorwerp.

Indien het voorwerp maar gedeeltelijk ondergedompeld is in de vloeistof moet je voor de archimedes kracht enkel rekening houden met het volume van het voorwerp dat ondergedompeld is in de vloeistof.

Voor een voorbeeld van het laatste: kijk eens naar de vraagstukken over ijsblokjes in water.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-11-19 15:46:59 -0500

Aantal keer gelezen: 396 keer

Laatst gewijzigd: Nov 20 '17