Stel je vraag
0

fysica, vermogen

asked 2017-11-23 07:21:48 -0500

Adara gravatar image

In het onderzoek naar de fitheid van jongeren laat men proefpersonen een helling met een hoogte van 4 m omhoog lopen. Men meet de tijd die daarvoor nodig is en men weegt de massa van de proefpersoon met een weegschaal.

Een proefpersoon van 60 kg loopt de helling omhoog in 5,0 s.

Bereken het nuttig vermogen van deze proefpersoon.

60 W

600 W

<c> 480 W

<d> 48 W

Ik vind dat in cursus van rebus weinig uitleg staat over vermogen. Met welke pagina in theorie bundel fysica kan ik deze oefening oplossen? Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-11-24 03:42:23 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Sam, de uitleg vind je op pagina 23 van de cursus, en dat deel is inderdaad beknopt. Hier moet je alleen toepassen: het gemiddeld vermogen is de geleverde arbeid gedeeld door de tijd

De bladzijden ervoor staat hoe je de arbeid moet berekenen, hetzij rechtstreeks uit de kracht maal de afgelegde weg, hetzij onrechtstreeks uit het verschil in kinetische energie.

Voor jouw vraagstuk: W=m g h en dus W= 60 * 10 *4 = 2400 J en het vermogen is dan 2400/5 = 480

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt Myriam

Adara ( 2017-11-27 13:19:26 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-11-23 07:21:48 -0500

Aantal keer gelezen: 242 keer

Laatst gewijzigd: Nov 24 '17