Stel je vraag
0

Biologie: voortplanting van de mens: amfimixie

asked 2017-11-25 15:22:17 -0500

Katrien.Vandenberghe gravatar image

updated 2017-12-05 03:47:33 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Beste

Wanneer de zaadcel migreert naar het centrum van de eicel, gaat de secundaire oöcyt meiose 2 voltooien. Er ontstaat dan een oötide, die het haploïde chromosomenaantal van de zaadcel en het haploïde chromosomenaantal van de secundaire oöcyt bevat , maar tegelijk wel de zaadcelkern en eicelkeren bevat. Hoe komt het dat deze oötide het haploïde chromosomenaantal bevat en toch de volledige zaadcelkern en eicelkern bevat, want het genetisch materiaal is toch aanwezig in de celkern?

Alvast bedankt! Katrien

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-12-09 05:09:31 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Het is een timingskwestie.

Het is zo dat bij binnendringen van de spermacel de deling wordt verdergezet, maar dit is een heel snel proces. Als de spermacel binnengedrongen is, springt tegelijkertijd het poollichaampje buiten. Dus je hebt haploid van de oötide en haploid van de spermacel. (want het poollichaampje springt er gelijk uit)

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-11-27 13:17:50 -0500

Adara gravatar image

updated 2017-11-27 13:18:30 -0500

oötide bevat eicelkern en zadcelkern, dus n + n. Ik geloof dat je het zo moet begrijpen oötide bevat haploide chromosomenaantal van zaadcel en haploide chromosomenaantal van eicel.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Waarom bevat de oötide niet de halve eicel-kern en de halve kern van de secundaire oöcyt, want zodra de spermatozoïde is binnengedrongen, wordt meiose twee toch voltooid?

Katrien.Vandenberghe ( 2017-12-08 07:27:51 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-11-25 15:22:17 -0500

Aantal keer gelezen: 644 keer

Laatst gewijzigd: Dec 09 '17