Stel je vraag
0

wiskunde, algebra

asked 2017-12-01 15:19:11 -0500

Adara gravatar image

gegeven is f(x)=-x^2+(6m+1)x + 25 -9m^2

men vraagt voor welke waarde van m de functie de x-as snijdt in twee verschillende punten die allebei links van de y-as gelegen zijn.

Ik zou graag willen weten hoe ik aan deze oefening begin? Wat bedoelt men dat de punten allebei links van de y-as moeten liggen?

dank bij voorbaat

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-12-01 16:17:06 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als de functie de x-as snijdt in twee verschillende punten dan is de discriminant groter dan 0. Hier kan je een voorwaarde voor m uit vinden.

Als de twee snijpunten links van de y-as moeten liggen dan zijn de beide oplossingen van de vergelijking negatief.

Ik heb het proberen uit te werken, maar de getallen zijn nogal moeilijk voor hoofdrekenen. Misschien zit er een foutje in de opgave waardoor het niet mooi uitkomt.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ah oky nu zie ik het iets beter, als beide oplossingen negatief moeten zijn dan weten we dat som is kleiner dan nul

Adara ( 2017-12-02 13:38:38 -0500 )edit

en s=-b/a dus 16m-1 < 0 en dit geeft 16m<1 dus m < 1/16 klopt het of is het misschien volledig onzin wat ik zeg?

Adara ( 2017-12-02 13:39:58 -0500 )edit

In je opgave staat (6m+1) dus zou som s=-b/a en dat is dan (-6m-1)/(-2) = (6m+1)/2 moeten zijn en dit is negatief dus 6m+1<0 en m<-1/6

Myriam@REBUS ( 2017-12-02 16:20:09 -0500 )edit

Uit de voorwaarde dat de discriminant groter dan nul moet zijn haal ik dat m>(-101/12) dus dan is dat samen -101/12 < m < -1/6

Myriam@REBUS ( 2017-12-02 16:24:47 -0500 )edit

bij som deelt u door -2 maar a is toch -1?

Adara ( 2017-12-03 02:52:51 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-12-01 15:19:11 -0500

Aantal keer gelezen: 70 keer

Laatst gewijzigd: Dec 01 '17