Stel je vraag
0

Fysica kinematica

asked 2017-12-03 05:16:54 -0500

Sam gravatar image

Hallo,

Zou iemand mij kunnen helpen hoe ik onderstaande oefening kan oplossen?

Een deeltje beweegt op een rechte baan, eerst volgens een ERB gedurende 10s. Dan krijgt het gedurende 10 s een versnelling van 4,0 m/s². Het legt in totaal 250 m af. Bereken de beginsnelheid, de stand na 12s en de snelheid na 14s

Alvast bedankt!

Groetjes Sam

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-12-03 08:14:04 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\Kinematica vraagstuk.JPG

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel Myriam! Wat ik niet zo goed snap is waarom je, wanneer je de stand na 12 s zoekt, in de formule t = 2 invult en niet t=12?

Sam ( 2017-12-03 09:51:50 -0500 )edit
0

answered 2017-12-03 10:30:07 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik heb eerst de 2,5*10 genomen, de weg afgelegd voor de versnelling begon en dat als een soort beginpunt genomen voor de versnelde beweging die pas na 10 seconden begint met dan 2,5*2 + 4*2²/2 (afgelegde weg = traject constante snelheid + traject versnelde beweging.)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2017-12-03 05:16:54 -0500

Aantal keer gelezen: 179 keer

Laatst gewijzigd: Dec 03 '17