Stel je vraag
0

Biologie: kernmembraanvorming

asked 2017-12-24 05:29:34 -0500

Sam gravatar image

updated 2017-12-25 14:29:14 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Beste,

De vraag luidt als volgt: 'Kernmembraanvorming gebeurt door tussenkomst van één van de volgende organellen' :

a. DNA

b. Eenheidsmembraan

c. Endoplasmatisch netwerk

d. Golgi-apparaat

e. RNA

Het juiste antwoord blijkt c, endoplasmatisch netwerk, te zijn maar kan iemand mij uitleggen waarom dit het juiste antwoord is en wat kernmembraanvormig dan precies inhoudt?

Alvast bedankt,

Groetjes Sam

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2018-02-10 13:22:17 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Hallo Sam,

Het kernmembraan is continu met het RER, hierdoor kan de kern ook gewoon "membraan nemen" van daar... een cel is altijd "lui" en zal de makkelijkste optie nemen... aangezien het membraan van het RER vasthangt aan het kernmembraan kan hij het zo 'nemen'.

Maar je kan ook met eliminatie werken.. aangezien je juist schrapt kom je er :)

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-12-25 14:28:34 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Waarom denk je dat "C - endoplasmatisch netwerk" als juiste antwoord wordt gegeven? En, wat denk jij waar het bij "kernmembraanvorming" om gaat. Maak een grondige analyse van de vraagstelling na volledig lezen van de vraag. Bij de vorming van de kernmembraan wordt een membraan gevormd. Waarrond word deze gevormd? Wat kan deze membraan vormen? Ga na waar a;, b., etc. voor staan en waar deze enige invloed uitoefenen of wat ze beïnvloeden. Dus: behandel de vraagstelling grondig.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Klopt het dat het SER de belangrijkste plaats is voor de aanmaak van membranen?

Sam ( 2017-12-26 11:20:32 -0500 )edit

Tracht de opgave grondig te analysen. Ga na waar de verschillende organellen voor verantwoordelijk zijn. En? waar gaat het bij 'kernmembraanvorming' om?

Johan@REBUS ( 2017-12-26 13:58:53 -0500 )edit

Door eliminatie kwam ik bij C terecht. DNA en RNA zijn geen celorganellen, het Golgi-apparaat werkt enkel eiwitten af en het eenheidsmembraan vormt niets. Zo blijft ER dan nog over. ER bestaat uit enerzijds RER, waar eiwitten, ook membraaneiwitten worden gemaakt, anderzijds bestaat ER uit SER

Sam ( 2018-01-07 11:57:56 -0500 )edit

hier worden ondermeer fosfolipiden aangemaakt en deze zijn belangrijke bestanddelen van membranen. Is dit een juiste redenering?

Sam ( 2018-01-07 11:58:48 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-12-24 05:29:34 -0500

Aantal keer gelezen: 607 keer

Laatst gewijzigd: Feb 10 '18